Εικόνες και Βίντεο

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ από «Δίαυλο»: https://diavlos.grnet.gr/event/e1362

Βίντεο από όλες τις ομιλίες του Συμποσίου διατίθενται εδώ: